כל הפוסטים בבחירת ילקוט

נשיאה נכונה של ילקוט

שנת הלימודים בפתחה והורים רבים ומודאגים בהקשר בחירת הילקוט הנכון לילדם. הורים וילדים רבים מתלוננים על הקושי בסחיבת התיק ללימודים.