כל הפוסטים ברשלנות רפואית

רשלנות רפואית

שלנות רפואית במהלך השירות הצבאי: לועדת הערעורים שהוקמה מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הוגש ערעור על החלטתו של קצין התגמולים,